Calculator regeertin de ouderenzorg

‘Ik goa nait weg mien jong’’, zegt de 89-jarige mevrouw Commandeur op RTV Noord. Zij woont in woon-zorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek, maar moet verhuizen omdat de Zonnehuisgroep het verzorgingshuis gaat sluiten. De 89-jarige heeft 1700 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting en dreigde bovenop de tafel te gaan zitten en er niet meer vanaf te komen als de plannen voor de sluiting worden doorgezet.

Mevrouw Commandeur is niet de enige die zal moeten verhuizen. In de hele provincie gaan verzorgingshuizen dicht. Van de dertien huizen van de Zonnehuisgroep in Groningen blijven er vijf over.

De sluiting is de zeer treurige uitkomst van een giftige combinatie van krimp, verouderde instellingen maar bovenal verkeerde politieke besluiten. De sluiting heeft zeer ernstige gevolgen voor de samenleving.

De bevolkingskrimp in Groninen versnelt het proces aanzienlijk
Het VVD/PvdA-kabinet snijdt hard in de ouderenzorg. Door hun politieke keuzes worden geen indicaties meer gegeven voor verzorgingshuiszorg. Alleen ouderen die veel verzorging nodig hebben, mogen van het kabinet nog in instellingen wonen. Verzorgingshuizen komen leeg te staan en moeten sluiten.

De bevolkingskrimp in Groningen versnelt het proces aanzienlijk. Daarnaast zijn veel van onze verzorgingshuizen te groot en verouderd en kiezen instellingen zelf voor sluiting en het laten verhuizen van ouderen naar andere (grote) verzorgingshuizen kilometers verderop.

Van het kabinet moeten ouderen langer zelfstandig wonen. Probleem is echter dat juist de sluiting van verzorgingshuizen dit bemoeilijkt. De Zonnehuisgroep heeft bijvoorbeeld 750 aanleunwoningen in Groningen. Als de verzorgingshuizen dichtgaan, kunnen de aanleunwoningen niet meer leunen.

Sluiten zorgt ook voor leegstand
De verzorgingshuizen bieden niet alleen verzorging voor de bewoners, maar organiseren ook sociale activiteiten, hebben een restaurant en/of een winkeltje, pinautomaat, soms zelfs een zwembad, of fysiotherapie of stembureau waar veel meer mensen gebruik van maken. Voorzieningen die essentieel zijn voor inwoners, oud en jong.

Het sluiten van het verzorgingshuis zorgt ook voor leegstand. De vaak grote en verouderde gebouwen zijn niet meer te verkopen of te verhuren wat voor een financiële strop voor de zorginstelling kan leiden.

Door het sluiten van de huizen verdwijnt ook werkgelegenheid in een gebied waar de banen al niet voor het oprapen liggen. Zo heeft de Zonnehuisgroep in Groningen al het verdwijnen van 142 banen aangekondigd. Ook bij andere zorginstellingen, maar ook bij leveranciers verdwijnt werkgelegenheid.

Rekenmachine regeert
Het kabinet regeert met de rekenmachine. De wens om de kosten van ouderenzorg te beperken leidt tot slechte ouderenzorg en kaalslag. Solidariteit ontbreekt. Demografische krimp houd je niet tegen. Maar het is een politieke keuze of je grote problemen veroorzaakt of dat je problemen aanpakt.

In plaats van calculeren, zou het kabinet moeten excelleren. In plaats van de bevolkingskrimp als excuus te gebruiken voor de afbraak van voorzieningen, zou het moeten worden gebruikt om te experimenteren met nieuwe vormen van ouderenzorg en behoud van leefbaarheid. Er zou geïnvesteerd moeten worden in nieuwe vormen van kleinschalige ouderenzorg, zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven. Er zou geïnvesteerd moeten worden om de krimpgebieden aantrekkelijk en leefbaar te houden voor jong en oud. De Haagse afbraak en onverschilligheid moet stoppen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.