Raad Borger-Odoorn kritisch over toeristisch beleidsplan

Wildlands kan veel meer zijn dan trekker van toeristische eendagsvliegen. Bezoekers moeten langer blijven. Een regionaal beleidsplan moet daartoe bijdragen.

Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn willen hun krachten bundelen. In toeristisch opzicht is er veel voor verbetering vatbaar. Daar zijn de drie gemeenten het over eens. Waar het volgens hun gezamenlijk opgestelde analyse aan schort? Promotie gebeurt nu via te veel kleine clubjes, de verblijfsrecreatie is veel van hetzelfde, de aanbieders zijn vooral kleine spelers die weliswaar hun stinkende best doen, maar een beperkt kennisniveau hebben. Samenhang tussen toeristische trekpleisters in het gebied is ver te zoeken.

Groot toeristisch plan

Dat gaat veranderen, zo is het gezamenlijke doel. Er moet een vernieuwend aanbod qua verblijfsrecreatie komen. Ondernemers krijgen kennisondersteuning, gemeenten stemmen evenementen op elkaar af, er komt een masterplan thematische wandel- en fietsroutes en de regio valt onder een centrale regie. Kort samengevat is dat de strekking van een aantal speerpunten dat naar voren komt in het ‘Voorstel voor Beleidskader recreatie en toerisme in Zuidoost Drenthe’, dat de drie gemeenten samen hebben opgesteld.

De notitie vormt de inleidende beschieting. De bedoeling is dat die voor de volgende zomer moet uitmonden in een groot toeristisch plan voor de hele zuidkant van de Hondsrug. Wat het effect daarvan ook is, uniek voor Nederland zou het sowieso zijn als drie gemeenten het samen gaan oppakken, verzekert woordvoerder Nicolien Tolk van de gemeente Emmen.

Recreatieparken

,,Het illustreert dat de drie gemeenten het belang inzien om samen op te trekken. Als regio sta je veel sterker wanneer de regie vanuit een centraal punt plaatsheeft.’’

Of de neuzen straks echt dezelfde kant op staan, valt echter te bezien. In de raad van Borger-Odoorn werd het concept donderdagavond uiterst kritisch ontvangen. Was Wil Luchjenbroers (VVD) de enige die het zag als ‘een logische stap’, wethouder Albert Trip schopte tegen het zere liberale been met zijn voorstel op een maximum voor recreatieparken aan te sturen. ,,Daar erger ik mij aan. Zoiets moet je aan de markt overlaten’’, brieste Luchjenbroers in de oriënterende raadsvergadering. De overige fracties zagen geen toegevoegde waarde in zo’n verbond.

Het onderwerp zou vervolgd worden in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering, maar werd vanwege de overvolle agenda als bespreekstuk overgeheveld naar de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces begin september.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.