Windmolens. FOTO DVHN

'Conflict RWE en Nuon te belachelijk voor woorden'

Windmolens. FOTO DVHN

De Groningse gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) vindt het 'te belachelijk voor woorden', dat grote energieconcerns als RWE/Essent en Nuon er niet uit komen in de Emmapolder. Beide bedrijven zitten in elkaars vaarwater.

RWE/Essent stopt de betalingen aan landbouwers die in de Emmapolder ook zaken willen doen met Nuon. Het gaat om de opstalvergoeding voor windmolens. In totaal gaat het om een jaarbedrag van een half miljoen euro.

Volgens Homan wordt het hoog tijd dat de CEO's van de twee multinationals ingrijpen. ,,Kom op. Jullie zijn de grote jongens. Ga het gesprek aan en regel het. Dit conlict moet je zelf oplossen en niet via de boeren spelen.''

Grote wens van RWE/Essent is een prestigieus windpark op de zeedijk. Probleem is dat een gepland windpark van Nuon nogal wat wind zou afvangen van de RWE-turbines langs de Waddenkust. De provincie ziet windmolens daar wel zitten maar stelt dat beide energiebedrijven er onderling uit moeten komen. Een van beiden moet deels of helemaal het veld ruimen.

Afspraken

Homan die zelf geen contact heeft gehad met de top van RWE/Essent en Nuon, vindt dat er veel op het spel staat. ,,We moeten verder met windenergie. Als partijen elkaar in de haren vliegen en projecten niet uit de verf komen, is dat slecht voor het draagvlak onder de bevolking. Bij windenergie op land heb je dat hard nodig.''

Volgens de provincie heeft Nuon bij het Rijk aangegeven, dat het project in de Emmapolder om meer dan 100 megawatt gaat. Het windpark moet er komen om het doel van 855,5 megawatt windenergie in 2020 in Groningen te kunnen halen. Daarover zijn afspraken gemaakt met het Rijk. ,,Als RWE/Essent en Nuon elkaar juridisch in de haren vliegen, weet je dat het lang gaat duren. Er is al zoveel overleg geweest. We hebben een arbitragevoorstel gedaan, maar op een gegeven moment is het klaar'', aldus Homan.

Over windparken in Groningen en ook in Drenthe is veel rumoer. De locaties N33 bij Meeden en Veendam zijn zeer omstreden onder de inwoners. In de Kanaalstreek lopen ook Groningers te hoop tegen een windplan in het Drentse Mondengebied. In de omgeving Delfzijl wordt gepraat over compensatie maar hebben projectontwikkelaars nog niet de zegen van de dorpen.

Kritiek

Tot nu toe is in de provincie Groningen 445 van de beoogde 855,5 megawatt gerealiseerd. ,,Langdurig gerommel kan voor vertraging zorgen. Kritiek van energiedeskundigen op de provincie is dat de overheid bij de aanleg van windparken niet puur gericht is op uitvoering van de regels voor ruimtelijke ordening. Op de invulling van de locaties en de keuze voor energieproducenten zou de provincie te veel hebben willen sturen. Dat beeld werd vorig jaar bevestigd na het uitlekken van vertrouwelijke interne gespreksverslagen.

Het gevolg is dat energieproducenten posities innamen en die niet meer willen afstaan. Ook niet als de windmolens teveel op een kluitje komen te staan. De PvdA in Provinciale Staten van Groningen heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Wat doen Gedeputeerde Staten om een einde te maken aan het al jaren durende ruzie over windparken bij de Eemshaven? De PvdA vraagt om een plan om in de toekomst meer van dergelijke conflicten te voorkomen.

menu