Sectormanager Sieger Sakko bij de scheepswerven langs het Winschoterdiep in Hoogezand. FOTO JAN ZEEMAN

Kwestie Pattje: Deukje in goede imago scheepsbouw

Sectormanager Sieger Sakko bij de scheepswerven langs het Winschoterdiep in Hoogezand. FOTO JAN ZEEMAN

De scheepsbouw is allang geen wereld meer van louter mannen in vieze overalls die met veel lawaai klinknagels rammen. Technologie en duurzaamheid voeren tegenwoordig de boventoon.

Hoog aangeschreven
De werven langs het Winschoterdiep staan hoog aangeschreven. ,,Wat hier wordt gebouwd, is echt waanzinnig’’, zegt sectormanager Sieger Sakko van Netherlands Maritime Technology, de brancheorganisatie voor de maritieme maakindustrie. ,,Minder grote schepen, maar wel heel complex en duurzaam.’’

Ook al heeft laswerk de klinknagels vervangen, staal op staal geeft altijd lawaai. Het bestemmingsplan staat zowel industrie als wonen toe. Vroeger hadden veel buren werk in de scheepsbouw en was er meer begrip, tegenwoordig wordt lawaai ervaren als overlast.

Vergunning
Voor Pattje dreigt sluiting nu de provincie een vergunning weigert omdat de werf niet aan de normen voor piekgeluiden kan voldoen. Eigenaar Bauke Adema heeft zonder vergunning in negen jaar tijd een succesvol bedrijf neergezet. Maar zijn relatie met de buurt is slecht en er spelen langslepende conflicten. ,,De manier waarop hij omgaat met de bedrijfsvoering en de omgeving draagt niet bij aan een goede verstandhouding’’, formuleert wethouder Ger Lindeman van Hoogezand-Sappemeer voorzichtig. ,,Bij klachten moeten we ingrijpen.’’ Na jaren van gedogen gebeurt dat nu.

Klachten
Ook buurman GS Yard produceert af en toe te harde geluidpieken voor omliggende huizen. Maar dit bedrijf heeft een vergunning en buren klagen niet. De zeven andere werven in Hoogezand voldoen wel aan de geluidsnormen, stellen provincie en gemeente met nadruk. Klachten zijn er nooit, hoewel de afstand tot woningen maar ietsje groter is.

Sakko: ,,Het is heel belangrijk als werf om te werken aan je relatie met omwonenden. Deze industrie heeft traditie, zorgt voor werkgelegenheid en beleving langs het Winschoterdiep. Als de relatie goed is en je maakt een keer lawaai, dan hoor je niemand.’’

Alle Hoogezandster werven zijn aangesloten bij de brancheorganisatie. Op Pattje na, maar Sakko heeft wel contact met de werf. ,,Wij nemen dit bedrijf graag bij de hand om het op een niveau van werken volgens de wet te brengen.’’

'Te lang geduurd'
Ook wethouder Lindeman ziet het bedrijf niet graag sluiten. ,,Het is de moeite waard om te bekijken of we de locatie kunnen behouden voor dit mooie maritieme cluster. Maar dan zal er anders gewerkt moeten worden. Of de woningen moeten weg.’’ Pattje vecht de dreigende sluiting aan. Lindeman verwacht binnen een jaar duidelijkheid. ,,Het heeft al veel te lang geduurd.’’

De incidenten rond Pattje doen het imago van de scheepsbouw geen goed. De kwestie ligt ook gevoelig bij de andere werven. Zij doen er liever het zwijgen toe, zegt Sakko, die wekelijks de noordelijke werven bezoekt. ,,Dit is een prachtige trekpleister’’, zegt hij, uitkijkend over de bedrijven die werken aan schepen in en langs het Winschoterdiep.

menu