Meppel boekt succesjes, maar pijnpunten blijven

De vier patijen in het Meppeler college sloten vier jaar geleden niet alleen een coalitie met elkaar, maar ook met de samenleving. Het coalitieakkoord ‘Samen met de samenleving’ stond voor een nieuwe bestuursstijl die VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie voorstonden.

Geen dramatische breuk met het verleden, maar nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, meer faciliteren en zelfs loslaten en het uitdagen van bewoners en organisaties om zelf initiatieven te nemen. Én accepteren dat uit de samenleving ideeën komen, waar het gemeentebestuur zelf niet aan had gedacht.

Onafhankelijke commissie Aanjaagbudget

Er werd een onafhankelijke commissie Aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven ingesteld van mensen uit de Meppeler gemeenschap. In vier jaar tijd zijn in totaal 172 initiatieven vanuit de samenleving gekomen. Niet alles werd gehonoreerd, maar die verantwoordelijkheid lag bij de commissie.

Het was voor burgemeester en wethouders ongetwijfeld niet altijd gemakkelijk geld te geven aan de samenleving op punten waar zij dat zelf als bestuurders van de stad niet hadden gedaan, maar tot viermaal toe heeft het college het advies van de Aanjaagcommissie volledig overgenomen. Het Aanjaagbudget heeft de burgers gesterkt om in actie te komen. Missie geslaagd.

De wethouders Roelof Pieter Koning (VVD), Gert Stam (ChristenUnie), Henk ten Hulscher (CDA) en Koos de Vos (PvdA) begonnen hun klus vier jaar geleden met burgemeester Jan Westmaas aan het roer. In 2016 werd de eerste burger vervangen door Richard Korteland.

Op de valreep van deze collegeperiode zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de binnenstad nieuw leven ingeblazen. In winkelcentrum De Keyserstroom komt een nieuwe bioscoop en na tien jaar is er groen licht voor het gebied Kromme Elleboog, met de komst van nieuwe appartementen en een parkeergarage.

Kan Meppel trots zijn op hartje stad?

Kan Meppel dan trots zijn op het hartje van de stad? Daar vallen nog wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Het college stond voor een ‘levendige en unieke binnenstad’, maar er is leegstand, winkelcentrum de Swaenenborgh ligt er verlaten en triest bij en Het Vledder is een bouwput.

Vooral ook de projectontwikkelaar heeft haar verantwoordelijkheden op Het Vledder, maar die uitleg neemt de maatschappelijke onrust niet weg bij bewoners die dagelijks drommen fietsers over hun privéterrein zien rijden, een normaal trottoir ontberen en in de weekenden worden geconfronteerd met dealen en wilplassen. Het college noemde ‘het Bleekerseiland ontwikkelen als toeristisch schakelpunt tussen water en binnenstad’ een ‘verleidelijke uitdaging’. Bij die flirt is het gebleven.

In 2014 stond de financiële positie van de gemeente onder druk. De bestuursperiode 2014-2018 stond in het teken van het gezond maken van de gemeentelijke financiën, met een sluitende begroting voor alle jaren tot 2021, minder schulden en herstel van de reserves. De begroting 2018 is in de lijn met de eerder vorig jaar behandelde Perspectiefnota. Meppel heeft de zaken financieel op orde, met een sluitend meerjarenperspectief, de reserves op niveau en een beperking van de schuldenlast.

81% van Meppeler Wmo-klanten tevreden

Vanaf 2014 is gewerkt aan de implementatie van de decentralisaties in het sociaal domein. Dertien losse verordeningen zijn ondergebracht in één verordening Sociaal Domein, waardoor het inzichtelijker wordt welke wetgevingen behoren tot het sociaal domein. Uit een cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2016 blijkt dat 81% van de Meppeler Wmo-klanten tevreden is  over de geleverde ondersteuning.

Een mooi cijfer? In Meppel wonen nog altijd mensen die aankloppen bij het Wmo-loket en moeten vechten voor een aangepaste douche of rolstoel. Tussen de 19% die zich niet gehoord voelt, zitten schrijnende gevallen.

Het college zag goede kansen voor de haven. Halverwege 2015 werd met Zwolle en Kampen havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ opgericht. Bedrijvigheid stimuleren en bedrijven naar Meppel lokken stonden expliciet in het coalitieakkoord. Mooi geslaagd voorbeeld is de vestiging van een nieuw distributiecentrum van FrieslandCampina voor opslag en overslag van zuivelproducten op industrieterrein Noord II.

De ontwikkeling van Transformatiegebied Noordpoort is op papier in gang gezet. Het transformatiegebied ligt globaal tussen de Watertoren en het centrum van Meppel. Het gebied gaat de komende jaren veranderen van verouderd bedrijventerrein met zware industrie in een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak om deze verandering mogelijk te maken.

Vitale wijken in de gemeente Meppel

Vitale wijken. Een ander punt waar het college in 2014 aandacht voor vroeg. Koedijkslanden heeft met de opening van het nieuwe wijk- en winkelcentrum een behoorlijke opwaardering gehad. Nu de Oosterboer nog. De woningbouw in Nieuwveense Landen is op gang gekomen. Eind 2014 overhandigde wethouder Koning sleutels en planten aan eerste bewoners. Toen met de langzaam maar zekere groei van de wijk een verkeersonveilige situatie dreigde te ontstaan, werd de aanleg van de rotonde in de Nieuwe Nijeveenseweg naar voren gehaald.

De geluiden over Nieuwveense Landen klinken goed, maar laten we niet vergeten dat het gemeentebestuur in 2016 voor miljoenen het schip inging bij de verkoop van zestig hectare landbouwgrond aan de Gedeputeerde Dekkerweg. De gemeente verkocht de grond voor 2,9  miljoen euro. Eind jaren negentig betaalde zij grif 6,8 miljoen euro voor de percelen om Nieuwveense Landen op te bouwen. De woningbouw in dit deel van het plangebied is inmiddels geschrapt.

Het eigenzinnige maar bovenal hard werkende dorp Nijeveen pakte aan het einde van de rit nog een mooie bonus mee. Tegen het tot in de puntjes uitgewerkte plan van de Handelsvereniging voor de herinrichting van het evenemententerrein konden wethouder Ten Hulscher en De Vos simpelweg geen nee zeggen. Ze trokken voor 200.000 euro  de portemonnee. Nijeveen kan aan de slag.

Het college van de gemeente Meppel krijgt een:

7

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.