Supporters en sponsors van FC Groningen vinden dat het vertrek van Hans Nijland (rechts) en Ron Jans moet worden aangegrepen voor een totale herstructurering bij de club. Foto: Archief

Achterban wil stevige vinger in de pap bij FC Groningen

Supporters en sponsors van FC Groningen vinden dat het vertrek van Hans Nijland (rechts) en Ron Jans moet worden aangegrepen voor een totale herstructurering bij de club. Foto: Archief

Een grote mate van inspraak van de achterban kan FC Groningen helpen de neerwaartse spiraal om te buigen. Dat schrijven supporters en sponsors in een uitgelekt rapport gericht aan de clubleiding, waarbij zij in het kader van de speurtocht naar een nieuwe directie opteren voor een volledige herstructurering van de macht.

Het aanstaande vertrek van directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans bij FC Groningen moet worden aangegrepen om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Daarbij moet er vooral veel meer inspraak komen van supporters, waarbij zelfs valt te denken aan een supporterszetel in de Raad van Commissarissen.

Dat is een van de aanbevelingen uit een uitgelekt rapport van supporters en sponsors van FC Groningen. Het document is gericht aan de Raad van Commissarissen, de directie en het stichtingsbestuur van de club en de benoemingscommissie die zich bezighoudt met de aanstelling van een nieuwe clubleiding. Het rapport is tevens in het bezit van Dagblad van het Noorden .

Vijf voor twaalf

Onder de naam ‘Ons FC Groningen’ hebben alle supportersgeledingen (Supportersvereniging FC Groningen, Rolly Side, Supporterscollectief FC Groningen, Ultras Cruoninga en Z-side) en een aantal sponsors zich verenigd om de bestuurders bij FC Groningen duidelijk te maken dat het vijf voor twaalf is. De partijen stellen dat het de hoogste tijd is voor grootscheepse verandering.

De groepering komt tot een aantal aanbevelingen op basis van eigen spitwerk en onderzoek van bureau Hypercube, dat vorig jaar vaststelde dat FC Groningen qua achterland, concurrentie en sponsorpotentieel de vijfde club van Nederland is. ‘Ons FC Groningen’ concludeert dat de club al jaren ‘zwaar onderpresteert en niet aan de verwachtingen voldoet’.

Kapitaal niet op het veld

Dat laatste ligt volgens de achterban niet aan de hoogte van de begroting. Die is nog van een vergelijkbaar niveau als 10 jaar geleden. De concurrentiepositie van FC Groningen is zelfs verbeterd. Wel stellen supporters en sponsors dat in de loop der tijd de verdeling van de uitgaven scheef is gaan lopen. De kosten voor kantoorpersoneel zijn onevenredig toegenomen, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de eerste selectie. Met andere woorden: het kapitaal staat niet meer op het veld.

Topzwaar

‘De organisatie is topzwaar geworden en moet weer strak gemaakt worden’, zo meldt het rapport. ‘Dan kan er meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de selectie, waardoor er betere resultaten worden geboekt. Betere resultaten zullen leiden tot meer inkomsten’. Ook constateert de groep dat FC Groningen in zeven seizoenen tijd 6000 seizoenkaarthouders is kwijtgeraakt en dat door de continue financiële noodzaak van verkoop van spelers de kwaliteit van de selectie steeds verder afneemt.

Grote inspraak van supporters

Volgens de supporters is een herstructurering op alle niveaus noodzakelijk om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Daarbij kijken ze vooral naar Duitsland en een aantal clubs in Engeland, waar volgens de schrijvers de basis van de bloeiende voetbalbedrijfstak onder meer is gelegen in grote inspraak van supporters. Daardoor zou de betrokkenheid toenemen en zouden de stadions weer volstromen. Om die reden moet een nieuw in te stellen Raad van Commissarissen bestaan uit een lid met verstand van voetbal of topsport, een vertegenwoordiger met financiële kennis, iemand met een vastgoedachtergrond, een lid met commerciële kennis en iemand met wetenschap op het gebied van supporterszaken.

‘Door een meer diverse samenstelling van de Raad van Commissarissen denken wij dat de verschillende ideeën en belangen binnen de club beter behartigd kunnen worden en de lijnen tussen de geledingen korter en beter zullen worden’, zo valt er te lezen.

Iemand met een groenwit hart

Ook de nieuwe directeur moet volgens de achterban in dit plaatje passen. Het rapport schrijft voor dat het een verbinder moet zijn. ‘Gezien de huidige situatie, waarin de toeschouwersaantallen teruglopen, de druk op de exploitatie steeds groter wordt en de resultaten tegenvallen, is juist nu iemand nodig die alle stakeholders bij elkaar kan brengen. We zouden graag iemand zien met een groenwit hart. Het is een baan die veel van je vraagt en het helpt dan dat de club je passie is’.

Aan dat laatste aspect voldoet droomkandidaat Wouter Gudde niet, maar dat de 34-jarige, huidig commercieel directeur van Excelsior de opvolger wordt van Hans Nijland, staat zo goed als vast. Nadat deze krant woensdag meldde dat de Rotterdammer gesprekken heeft gevoerd met de selectiecommissie en de Raad van Commissarissen, werd overdag ook het personeel van FC Groningen op de hoogte gebracht van de naderende aanstelling. Na de uitwerking van de laatste details hoopt de club Gudde zo spoedig mogelijk te presenteren.

1 maart

Vervolgens gaat de selectiecommissie onder aanvoering van voorzitter Erik Mulder aan de slag met de zoektocht naar een technisch directeur. Het streven is dat het plaatje op 1 maart rond is. Dat is de datum waarop de meeste clubs hun vizier richten op het volgende seizoen. Na het invullen van de directieposten neemt de selectiecommissie nog de invulling van de Raad van Commissarissen onder de loep. Huidig voorzitter Arie Wink treedt af. Erik Mulder is een voorname kandidaat om hem op te volgen.

De huidige clubleiding meldde gisteren kennis te hebben genomen van het rapport van het supporters- en sponsorscollectief, maar wil niet inhoudelijk reageren.

menu