NOC*NSF: grensoverschrijdend gedrag komt nog te vaak voor

NOC*NSF: grensoverschrijdend gedrag komt nog te vaak voor ANP

Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse jeugdsport komt nog te vaak voor. Sportkoepel NOC*NSF stelt dat na uitkomsten van nieuw onderzoek, dat maandag is gepubliceerd. De cijfers komen in grote lijnen overeen met eerder onderzoek.

Bijna 72 procent van de huidige mensen in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar geeft aan in hun jeugd minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag in de sport te hebben meegemaakt. Ruim 48 procent zegt op een negatieve manier een gebeurtenis te hebben meegemaakt die ook indruk heeft gemaakt. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 20 procent slachtoffer was van ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag, ruim 13 procent van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en ongeveer 7 procent van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek is in november en december vorig jaar uitgevoerd door I&O Research en CentERdata, die dat deden in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van VWS. Het onderzoek kwam er mede op aanbevelingen van de commissie-De Vries, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport.

Daders meestal mannen

In 2014 werd ook al eens onderzoek gedaan naar wat mensen meemaakten qua grensoverschrijdend gedrag in de sport tijdens hun jeugd. Die cijfers, gepubliceerd in 2016, komen ongeveer overeen met de uitkomsten van het nieuwe onderzoek. "Door voortschrijdend inzicht en de ervaringen uit dit eerdere onderzoek is de vragenlijst dusdanig anders opgesteld dat resultaten van de twee onderzoeken niet een op een te vergelijken zijn", zeggen de mensen die het nieuwste onderzoek uitvoerden.

De daders van grensoverschrijdend gedrag zijn meestal mannen, komt uit het onderzoek naar voren. Bij emotioneel en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag is dit voor ongeveer twee derde van de gebeurtenissen het geval en bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om 87 procent mannelijke daders.

"Het is goed dat we nu ook deze aanbeveling van de commissie-De Vries uit hebben kunnen voeren", zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. "Helaas is uit dit onderzoek opnieuw naar voren gekomen dat dit gedrag nog veel te veel voorkomt in de sport. Te veel met name jonge sporters maken dit mee, soms zo ernstig dat zij daar hun leven lang last van hebben. Tegelijkertijd blijkt dat ongeveer de helft van de jeugd die dit meemaakt dat aan niemand verteld. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de cijfers in de komende jaren zullen dalen, te beginnen door ons echt open te stellen voor iedereen die grensoverschrijdend gedrag meemaakt."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
menu