Voorkom vervuiling: zo gooi je medicijnresten veilig weg

Foto via Shutterstock

Talloze Nederlanders gebruiken medicijnen. Tijdelijk, omdat ze bijvoorbeeld een flinke keelontsteking te pakken hebben, of iedere dag. In sommige gevallen zijn medicijnen zelfs van levensbelang. Met de afvoer van de restanten van medicijnen gaat het nog wel eens mis, met alle gevolgen van dien. Omdat medicijngebruik door de vergrijzing alleen maar toeneemt, veroorzaken medicijnresten die in het milieu terechtkomen steeds meer problemen.

Medicijnresten in water

Per jaar belandt tenminste 140.000 kilo medicijnresten in het riool. De rioolwaterzuivering haalt een deel van de stoffen uit het water, maar kan niet alle medicijnresten goed verwijderen. Wat overblijft, komt na de rioolwaterzuivering terecht in oppervlaktewater als sloten en rivieren en grondwater. En uiteindelijk bereikt een deel van de medicijnresten ook ons drinkwater.

Gevolgen voor mens, plant en dier

De bereiding van schoon drinkwater wordt bemoeilijkt door medicijnresten, maar voor mensen hebben de concentraties medicijnresten (nu nog) geen gevolgen. Drinkwaterzuivering zorgt er namelijk voor dat het water gezuiverd wordt van de meeste verontreinigende stoffen. De concentraties die overblijven, zijn te klein om van invloed te zijn op onze gezondheid.


Voor planten en dieren die in het water leven, zijn medicijnresten wél schadelijk. Zo kunnen anticonceptiemiddelen leiden tot geslachtsverandering bij vissen. Wat de precieze gevolgen zijn voor het leven in het water, is nog de vraag. Van de ongeveer 2000 actieve stoffen in medicijnen op de Nederlandse markt, weten we maar van een klein deel welke invloed ze hebben op het milieu.

Medicijnafval inleveren

Medicijnresten komen zoals gezegd via het riool terecht in ons grond- en oppervlaktewater. Meestal is dat via ontlasting en urine: daar is weinig aan te doen. Een deel van het medicijnafval in het water komt echter doordat mensen restjes door het toilet of de gootsteen spoelen. Ongetwijfeld niet verkeerd bedoeld, maar geen goed idee. Wat je dan wel moet doen met die medicijnresten? Inleveren bij de apotheek of de milieustraat. Dan kunnen ze door afvalverwerkers op de goede manier verwerkt worden.

Inleveren bij de apotheek: hoe en wat

Op deze manier lever je overgebleven medicijnen veilig in :

  • Van medicijndoosjes lever je alleen de strips in. Het doosje zelf mag bij het oud papier of het restafval.

  • Flesjes en tubes, inclusief resterende inhoud. Vooral niet doen: vloeistoffen door het toilet of de gootsteen spoelen en/of flesjes in de glasbak gooien.

  • Naalden verzamel je altijd in een naaldencontainer.


Zorg er ook voor dat je niet onnodig veel medicijnen ontvangt van de apotheek: gebruik alleen wat je echt nodig hebt.

Medicijnresten en corona

Het coronavirus vraagt om extra voorzichtigheid. Om eventuele besmettingen te voorkomen, bewaar je medicijnresten eerst 24 uur thuis in een goed afgesloten zak. Pas daarna kun je ze afgeven bij de apotheek of de milieustraat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ik ben bewust
Ik ben bewust
trending
ontdek
nooitGeweten
menu